Neděle: 5. neděle v mezidobí
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Památka sv. Agáty, panny a mučednice

Úterý: : Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

Středa: Slavnost sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů

Čtvrtek: 

Pátek: 

Sobota: 

Neděle: 6. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši svaté není farní kavárna.

Prosíme teď po mši svaté o pomoc s úklidem židliček. A pokud by měl někdo příští neděli čas pomoci s přípravou židliček, nahlaste se, prosím, po mši otci Vítovi. Děkuji.

Příprava na biřmování pro dospělé, kteří nemají nikdy na nic čas, začne v neděli 11. února v 19. hodin na faře.

Tento týden jsou jarní prázdniny, a proto je Salesko zavřené a nejsou mše svaté ve všední dny, stejně jako biblická hodina a modlitby růžence.

Na webových stránkách Saleska je k nahlédnutí nabídka letních táborů. Přihlašování na tábory bude otevřeno po jarních prázdninách v pondělí 12. 2. 2024 od 10.00 a potrvá do 1. 3. 2024.  Mějte na paměti, že kapacita táborů je omezená, proto s přihlášením neváhejte.

Salesiánská provincie Praha hledá uchazeče na pozici ředitele/ředitelky Saleska. Požadavky na uchazeče a další informace jsou na nástěnce nebo na webu (www.sdb.czwww.salesko.cz). Uzávěrka uchazečů je 29.2.2024. Pokud o někom víte, že by byl vhodným uchazečem, tak jej na tuto nabídku upozorněte. Děkuji za spolupráci  Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Z dnešní katecheze: Stejně jako v dnešním evangeliu jsme Pána Ježíše v katechezi zahlédli s rukama sepjatýma k modlitbě v synagoze i o samotě. Stejné ruce pozvedly nemocnou ženu a uzdravovaly mnohé trpící, postižené a ztrápené. Ať i naše ruce jsou sepjaté i připravené k dobrému.