Příprava dětí na první svaté přijímání probíhá pravidelně s výukou náboženství 3. ročníku.
Začíná vždy na začátku školního roku, jednotlivá setkání dětí bývají buď v úterý v 17:00 na Salesku, nebo ve středu v 17:00 na faře na Pohankově 18, rodiče mají společnou schůzku s knězem cca 2-3x za školní rok. Na katechezi navazuje dětská mše sv. v úterý v Saleskové kapli v 18:15, nebo ve středu v kostele v 18.00 hodin, na které je žádoucí účast alespoň jednoho z rodičů.

K přípravě je možno přijmout děti, které již absolvovaly minimálně dva roky vyučování náboženství ve škole či jinou odpovídající formu katecheze. K přípravě se děti přihlašují od konce června do začátku září a to buď na Salesku, nebo na faře u sv. Jiljí. 1. sv. přijímání bývá koncem května – začátkem června při mši sv. v 8.30 hodin na Salesku, či v 10:00 hodin v kostele sv. Jiljí.