Salesko, 4. neděle v měsíci, 17:00-18:30

202320232023202420242024
24. 9.22. 10.26. 11.25. 2.28. 4.26. 5.

Oslava, chvály a díky, adorace před Pánem, příležitost ke svátosti smíření. Rodiny vítány.

Zveme tě do společenství. Můžeš přijít a jen tak spočinout před Pánem. Můžeš zpívat, děkovat, mlčet, naslouchat. Přijď a nechej se obdarovat.


Věříme, že Ježíš nám seslal Ducha svatého, abychom poznávali Boha jako milujícího Otce a abychom mohli naplňovat poslání, které nám dal Ježíš Kristus.

Jsme dcery a syny našeho Otce díky oběti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Vděčnost a radost z poznání Božího synovství projevujeme chválami. Chválíme Boha, protože poznáváme, jaký je a jak jedná. Vyjadřujeme, co pro nás Bůh znamená. Oslavujeme Boží dobrotu a věrnost. Dáváme svobodu Duchu svatému, který jedná, který se nás dotýká a který ve jménu Ježíš uzdravuje.

Vztah k Otci vyjadřujeme svým postojem. Bůh nám dal tělo, abychom milovali, hlas, abychom zpívali, ruce, abychom dávali, pohyb, abychom tancovali. Jak uvěřitelná je láska bez objetí? Jak pravdivý je vztah bez důvěrného dialogu? Je podivuhodné, jak moc souvisí náš postoj s Boží milostí, naše slovo s Božím jednáním.

Starozákonní král David poznal Boha, poznal, jak jedná, poznal, jaký je, jak miluje. David poznal Boží milosrdenství, Boží odpuštění a tím vznikly nejkrásnější chvály Bible – žalmy. I tobě patří slova posledního žalmu, který končí veršem: „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina!“