Chcete, aby Vaše děti rozlišovaly mezi Janem Evangelistou a Janem Evangelistou Purkyněm?

Výuka náboženství ve školním roce 2024/25

Přihlášky na náboženství jsou k dispozici zde. Přihlášky je možno odevzdat na faře nebo vhazovat do poštovní schránky Saleska ve dveřích.

Společná výuka 7.-9. ročníku je ve středu v 17:30 na Salesku a vede ji otec Josef Kopecký.

Společná výuka 6. ročníku je (zatím nevíme)

Společná výuka 3. ročníků je podle výběru buď v úterý v 17:00 na Salesku a vede ji otec Vít Dlapka, nebo ve středu v 17:00 na faře a vede ji paní Zdenka Nečasová. Součástí přípravy na 1.sv. přijímání je i následná mše svatá.

Výuka 4. a 5. ročníku na ZŠ Masarova je v úterý ve 14:00 a vede ji paní Helena Kohoutková.

Výuka 4. a 5. ročníku dětí ze ZŠ Horníkova je ve čtvrtek ve 14:00 hodin na Salesku a vede ji otec Vít Dlapka.  

Výuka 1. a 2. ročníku na ZŠ Masarova je v úterý ve 13:00 a vede ji paní Renata Lorencová.

Výuka 1. ročníku na ZŠ Horníkova je ve středu ve 13:15 a vede ji Renata Lorencová a 2. ročníku ve 14:15 a vede ji Helena Kohoutková.