Pastorační rada je poradním orgánem duchovního správce farnosti. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících podle slov: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši“ (Sk 4,32).

Úkolem pastorační rady je spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit
se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost
při realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalostí situace farnosti podílet se
na vytváření pastoračního programu.

Současnými členy pastorační rady jsou:
P. Dlapka Vít
Juřičková Jiřina
Klapetek Vojtěch
Kosíková Martina
P. Košák Petr
P. Matula Petr
Nečas Tomáš
Povolný Petr
Povolný Štěpán
Šabatka Ondřej
Švandová Eva
Tomášová Marie

Poslední aktuality