Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako „sloužit“. Ministrování je tedy dobrovolná služba u oltáře. Patronem ministrantů je sv. Tarsicius.

Kde se scházíme

  • Scházíme se každou neděli sudého týdne (mimo prázdnin) v sakristii kolem 8:15. Po mši sv. ihned navazuje ministrantská schůzka. Samotná schůzka se skládá z modlitby, ministrantské teorie, praktického nácviku služeb a hry.
  • Přibližné jednou za měsíc se scházíme v 7:45 a chystáme židličky. Po mši sv. je opět uklízíme, takže se schůzka nekoná.
  • Dále pořádáme přespávačky, výlety, víkendovky a letní tábor. Veškeré informace ohledně akcí se hlásí v ohláškách nebo jsou posílány rodičům na email.

Kam se přihlásit

  • Na ministrování jsou zváni všichni kluci od 6 let. Stačí přijít dříve na mši do sakristie a přítomní vedoucí vše novému členovi vysvětlí a pomohou mu s výběrem oblečení.
  • Všechny vaše dotazy můžete směřovat na ministrantské vedoucí před/po mši sv. nebo na email: matej.kosik@seznam.cz

Poslední aktuality

  • Během léta bude možné ministrovat na Kostelíčku. Je potřeba vzít si na prázdniny albu ze Saleska a nosit si ji s sebou.