Úmysly, na něž mají být podle vašeho přání slouženy mše svaté, se zapisují průběžně u kteréhokoli kněze na Salesku do společného intečního kalendáře v kapli Saleska.