Příprava na biřmování se bude konat nejblíže ve školním roce 2023/24 od 1. října v neděle od 19:00 na Salesku. Zájemci se mohou hlásit na petr.kosak@salesko.cz.

Při svátosti biřmování je v člověku zdokonalována křestní milost. Křesťané v této svátosti dostávají zvláštní sílu Ducha svatého, což je uschopňuje ještě více šířit a bránit víru slovem a skutkem. Přijetím svátosti říkám Kristu „ano“ a vyznávám, že jsem připraven se ho zastávat a nezapírat svou víru. Biřmování vkládá do duše duchovní charakter – nezrušitelnou pečeť Ducha svatého, proto ji lze přijmout jen jednou. Svátost biřmování uděluje biskup nebo jeho pověřený zástupce.

Svátost křesťanské dospělosti se přijímá nejdříve po dovršení 15 let. Příprava v naší farnosti začíná většinou jednou za dva roky na začátku školního roku a bývá jednou týdně v termínu dohodnutém účastníky. Na přípravu je třeba se přihlásit u místního duchovního správce. Příprava není omezena pouze na místní farníky.