V neděli po mši se farníci pravidelně schází ve farní kavárně v klubu VeSPOD.