Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší, nebo kdykoli po domluvě s knězem.

Svátost smíření nebo též pokání nám sjednává odpuštění a smíření s Bohem. Každý pokřtěný může přijmout svátost pokání službou kněze, který je k tomu církví výslovně oprávněn. Každý, kdo se dopustil po křtu těžkého hříchu, se musí smířit s Bohem a společenstvím věřících před přijetím Krista v eucharistii. Svátost pokání se skládá ze tří úkonů kajícníka – vyznání vin, lítost a zadostiučinění neboli pokání. Kněz uděluje rozhřešení – odpuštění hříchů, je vázán zpovědním tajemstvím. Přijímat svátost pokání s užitkem může i ten, kdo se dopouští lehkých hříchů. Věřící by se měl setkat s Božím odpuštěním ve svátosti smíření alespoň jednou za rok v době Velikonoční.