Pátky v pátky jsou společenstvím mladých ve věku 14-17 let. Scházíme se pravidelně každý pátek během školního roku v 18:00 v klubu VeSPOD.

Na co se můžeš na setkání těšit? Společně se zúčastníme mše svaté, načež následuje v klubu VeSPOD večeře z dobrot, které připravili vedoucí. Potom obvykle věnujeme nějakou chvíli také programu – někdy diskutujeme nad Biblí, jindy hrajeme kalčo.

Každé setkání je otevřené komukoli od 14 do 17 let nejen z novolíšeňské farnosti, takže se k nám neváhej přidat!

Více se můžeš také dozvědět na Facebooku Pátků.