Podpořit nás můžete příspěvkem v rámci fondu PULS nebo také darem na spořicí účet na stavbu nového kostela:
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.

Statistiky farnosti z fondu Puls