V případě úmrtí v rodině je potřeba navštívit faru v Líšni a domluvit se s farářem na termínu konání pohřbu.