Proč se scházíme v tělocvičně? A jaký kostel plánujeme postavit? To je na dlouhé povídání (brzy snad i na těchto stránkách).

Nová farnost Brno-Nová Líšeň má zřízený bankovní účet u České spořitelny, na kterém shromažďuje prostředky na stavbu nového kostela.
Číslo účtu: 6005005369/0800
Děkujeme všem dárcům. Pán Bůh zaplať.