Neděle: 10. neděle v mezidobí
8.30    za rodinu Kabelkovu, Martínkovu a Kočvarovu
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí: 

Úterý: Památka sv. Barnabáše, apoštola
18:15 za duše v očistci
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Památka bl. Františka Kesy a 4 druhů, mučedníků
12.15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Památka sv. Antonína z Padovy

Pátek: 
18:15 na poděkování
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 11. neděle v mezidobí – Salesiánský misijní den
8:30 za rodinu Pastorovu, Salayovu a sourozence
slouží: P. Petr Matula

Po mši svaté jste všichni zváni do kavárny.

Na webu Saleska (www.salesko.cz) je zveřejněna nabídka na nový školní rok. Přihlašování na aktivity a kroužky bude otevřeno od 10.6. pro stávající účastníky a od 12.6. pro všechny zájemce.

Aktivity a kroužky Saleska končí v pátek 14.6. Dvorní slavnost, závěrečné odpoledne plné her pro všechny děti navštěvující Salesko bude v pondělí 17.6. od 14:00 do 18:00 hodin.

Závěrečný táborák pro děti z náboženství bude ve středu 12.6. po večerní mši, tedy v 18:45 na farní zahradě. Špekáčky jsou zajištěny.

Příští neděli 16.6. se při mši svaté v Salesku v 8:30 rozloučí s farníky salesián Petr Matula, který na konci srpna předá funkci ředitele Saleska novému řediteli Zbyňkovi Vančurovi. Petra Matula se stěhuje do Pardubic a do salesiánské komunity přibude z Teplic salesián Michael Martínek.

Z důvodu broušení a lakování parket v tělocvičně bude nedělní mše svatá 23.6. a 30.6. v 8:30 v kostele sv. Jiljí. Od 17.6. do 30.6. pak nebudou v Salesku mše svaté či jiné pravidelné aktivity farnosti, ani ve všední den.

V sobotu si připomeneme výročí 110 let od obnovení kaple Panny Marie Pomocné na Kostelíčku. Zveme vás na večerní setkání „Zhasíná den na Kostelíčku“ od 19 hodin před kaplí. Čeká vás hudba, slovo, modlitba a děkování. Přijďte všichni, komu je toto místo milé!

Během prázdnin budou mše svaté v 9.00 na Kostelíčku. Prosíme o pomoc při přípravě prostoru. Pomocníci se mohou zapisovat na https://docs.google.com/document/d/1IY3BziPH4vpv3CvA58aDAjht-gWSLomDIujvlKLCuDE/edit?usp=sharing