Neděle: 9. neděle v mezidobí
8.30    za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků

Úterý
18:15 ke cti Ducha Svatého
slouží: P. Josef Kopecký

Středa: Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
12.15
slouží: P. Petr Matula

Čtvrtek: 

Pátek: Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: Svátek Neposkvrněného Srce Panny Marie

Neděle: 10. neděle v mezidobí
8:30 za rodinu Kabelkovu, Martínkovu a Kočvarovu
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši svaté jste všichni zváni do kavárny.

Týden otevřených dveří v Salesku, kdy můžete navštívit aktivity a kroužky v jejich pravidelných časech (více informací na recepci), proběhne od pondělí 3. do pátku 7.6. Na webu Saleska (www.salesko.cz) bude 3.6. zveřejněna nabídka na nový školní rok. Přihlašování na aktivity a kroužky bude otevřeno od 10.6. pro stávající účastníky a od 12.6. pro všechny zájemce.

Aktivity a kroužky Saleska končí v pátek 14.6. Dvorní slavnost, závěrečné odpoledne plné her pro všechny děti navštěvující Salesko bude v pondělí 17.6. od 14:00 do 18:00 hodin.

V neděli 16.6. se při mši svaté v Salesku v 8:30 rozloučí s farníky salesián Petr Matula, který na konci srpna předá funkci ředitele Saleska novému řediteli Zbyňkovi Vančurovi. Petra Matula se stěhuje do Pardubic a do salesiánské komunity přibude z Teplic salesián Michael Martínek.

Z důvodu broušení a lakování parket v tělocvičně bude nedělní mše svatá 23.6. a 30.6. v 8:30 v kostele sv. Jiljí. Od 17.6. do 30.6. pak nebudou v Salesku mše svaté či jiné pravidelné aktivity farnosti, ani ve všední den.

Během července budou mše svaté v 8:30 na Kostelíčku. Budou i v srpnu, pokud se otci Petru Šikulovi přihlásí dostatek dobrovolníků na přípravu liturgického prostoru. Pokud ne, budou srpnové nedělní mše v 8:30 v kostele sv. Jiljího.

Z dnešní katecheze: S dětmi jsme si říkali, že Pán Ježíš se stará o potřeby člověka, a ukazuje nám, že konání dobra je vždy víc než jen pouhé dodržování zákona.