Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice
8.30    za prvokomunikanty
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí:

Úterý
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12.15
slouží: P. Vít Dlapka

Čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně
18:15
slouží: P. Petr Matula

Pátek: Svátek Navštívení Panny Marie
18:15
slouží: P. Petr Košák

Sobota: Památka sv. Justina, mučedníka

Neděle: 9. neděle v mezidobí
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží:

Po mši svaté jste všichni zváni do kavárny.

Příští neděli bude sbírka na nový kostel. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Seznamovací akce pro single katolíky „Kde jsi? Plavu za tebou“ bude v pátek 31. května v Žabovřeskách. Více na plakátku.

Dnes odpoledne vás zveme do Saleska k setkání – Chválíme v Líšni. Modlitba, svědectví, možnost svátosti smíření. Rodiny s dětmi jsou vítány. Začátek v 17 hodin.

Setkání Pastorační rady farnosti bude ve středu 29.5. v 19:00 hodin.

Dětský den – Den proti nudě v Líšni bude v sobotu 1. června –
Od 10.00 do 14.00 aktivity v parku na ul. Trnková
Od 14.30 do 17.30 program v rokli a v Salesku
Více na plakátcích. Salesko zve všechny děti a rodiče.

Z dnešní katecheze: V dnešní katechezi jsme si připomněli znamení kříže, ve kterém vzýváme Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Květinou pro dnešní slavnost je trojlístek.