Neděle: 6. neděle velikonoční
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Svátek sv. Dominika Savia

Úterý
18:15 ke cti Ducha Svatého
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 

Čtvrtek: Slavnost Nanebevstoupení Páně

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Košák

Sobota: 

Neděle: 7. neděle velikonoční
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Dnes po mši není farní kavárna.

Dnešní sbírka je určena na pronásledované křesťany. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Příští neděli bude sbírka na nový kostel.

Ve středu 8.5. je státní svátek, Salesko je zavřené a nebude tedy mše svatá ve 12:15 hodin.

Májová na Kostelíčku bude v sobotu v 18 hodin.

Setkání mládeže s biskupem bude letos 18.5. v Třebíči. Přihlašuje se na webových stránkách: mladez.biskupstvi.cz   Setkání je pro mládež od 12 do 25 let. Program bude rozdělen na dvě skupiny, starší a mladší. Ze salesiánské komunity pojede na setkání P. Petr Matula. Pokud pojedete a chcete se domluvit na společné dopravě, dejte mu vědět.

Od neděle 5.5. do neděle 12.5. je možné odevzdat závazek k podpoře záměru výstavby kostela v Nové Líšni. Závazek je míněn od neděle seslání Ducha sv (2024) do neděle seslání Ducha sv. (2025) a zahrnuje finanční příspěvek a případnou podporu formou dobrovolnické práce pro tento záměr. Závazek je možné odevzdat vždy po mši svaté v Salesku nebo v průběhu týdne na vrátnici Saleska.

Seznamovací akce pro single katolíky „Kde jsi? Plavu za tebou“ bude v pátek 31. května v Žabovřeskách. Více na plakátku.

Z dětské katecheze: Pán Ježíš nám říká, abychom zůstávali v jeho lásce, abychom se ho drželi. To znamená, pevně v něm zakořenit, být s ním propojení např. modlitbou. Připomínat nám to má žito svým bohatým kořenovým systémem.