Neděle: 5. neděle velikonoční
8:30 za rodinu Kočí
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve

Úterý
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 

Čtvrtek: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele Církve

Pátek: Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18:15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 6. neděle velikonoční
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Po mši jste všichni zváni do farní kavárny.

Dnes odpoledne vás zveme do Saleska k velikonočnímu setkání – Chválíme v Líšni. Modlitba, svědectví, možnost svátosti smíření. Rodiny s dětmi jsou vítány. Začátek v Salesku v 17 hodin.

Ve středu 1.5. je státní svátek, Salesko je zavřené a nebude tedy mše svatá ve 12:15 hodin.

Pátek je první v měsíci, po večerní mši je v kapli adorace do 19:30 hodin.

Májová na Kostelíčku bude v sobotu v 18 hodin.

Sbírka příští neděle bude určena na pronásledované křesťany. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Všichni motorkáři, motorkářky, skútristi a skútristky zbystřete: zveme vás na společnou vyjížďku příští sobotu od 14 hodin. Sraz je na farním dvoře, kde bude požehnání vašich strojů.

U dveří tělocvičny je papír na službu židličkářů, s nedělemi, které ještě nejsou obsazené. Můžete se tam po mši svaté dopsat. Děkuji.

Setkání mládeže s biskupem bude letos 18.5. v Třebíči. Přihlašuje se na webových stránkách: mladez.biskupstvi.cz   Setkání je pro mládež od 12 do 25 let. Program bude rozdělen na dvě skupiny, starší a mladší. Ze salesiánské komunity pojede na setkání P. Petr Matula. Pokud pojedete a chcete se domluvit na společné dopravě, dejte mu vědět.

Z dětské katecheze: Větvička, aby mohly na ní vyrůst a dozrát plody, musí být propojena s kmenem, se zdrojem. Naším zdrojem je Kristus. Z našeho chování a jednání by mělo jít poznat, že patříme ke Kristu. Připomínat nám to má jmelí bílé