Neděle: 4. neděle velikonoční
8:30 za rodinu Svobodovu
slouží: P. Petr Košák

Pondělí: 

Úterý: svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka
18:15 za duše v očistci
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: památka sv. Jiří, mučedníka
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: svátek sv. Marka, evangelisty

Pátek: 
18:15 na poděkování za záchranu života
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 4. neděle velikonoční
8:30 za rodinu Kočí
slouží: P. Josef Kopecký

Po mši jste všichni zváni do farní kavárny.

Pastorační rada farnosti bude ve středu v19:00 hodin v Salesku.

Příští neděli vás zveme do Saleska k velikonočnímu setkání – Chválíme v Líšni. Modlitba, svědectví, možnost svátosti smíření. Rodiny s dětmi jsou vítány. Začátek příští neděli v Salesku v 17 hodin.

Seznamovací akce pro single katolíky „Kde jsi? Plavu za tebou“ bude v pátek 31. května v Žabovřeskách. Více na plakátku v kulaťounu.

Z dětské katecheze: Dnes jsme si s dětmi připomněli, že Ježíš je dobrý pastýř; silný a odvážný, připravený bojovat za nás, jeho milované ovečky.

V tabulce služeb židličkářů jsou květnové termíny ani ne poloprázdné. Pokud jste tedy někdo ochoten pomoci, podívejte se na naše webové stránky a vyberte si některý termín. Děkuji za vaši ochotu.

Vážení farníci, rád bych poděkoval Vám všem, kteří se jako donátoři podílíte prostřednictvím fondu Puls na materiální podpoře kněží a života Vaší farnosti.  Také díky Vaší podpoře bylo možné po čtyřech letech částečně valorizovat mzdy kněží naší diecéze.
Společně jsme v posledních letech překonali náročné období covidové pandemie, energetické krize i nárůst inflace. Pevně věřím, že doba, kterou prožíváme, by mohla být dobrou příležitostí k růstu naší velké rodiny malých dárců. 
Proto Vás zvu, abyste se připojili k akci „Teď by to šlo!“
Přidejte se k více než 8 500 donátorům naší diecéze a svým darem podpořte kněze, a zároveň svoji farnost, která získá bonus 1000,- Kč za každého nového donátora.
Děkuji všem donátorům, kteří již zareagovali na postní výzvu a podle svých možností navýšili svůj pravidelný dar, a také bych chtěl povzbudit ty, kteří tuto možnost zvažují.   
Pokud vnímáte, že „teď by to šlo“ registrujte se na www.donator.cz  nebo prostřednictvím kontaktních osob ve Vaší farnosti.
S vděčností za Vaši velkorysost a s požehnáním Pavel Kafka, správce fondu PULS.