Výsledky hlasování o stavbě kostela najdete v příloze níže. Hlasování se zúčastnilo celkem 195 farníků, z toho 151 se vyjádřilo pro.