Protože se někteří farníci nabízeli, že by pomohli jednorázově s přípravou židliček, ale nemohou se zavázat na několik měsíců dopředu, přibyla na webových stránkách naší farnosti v menu v kategorii „O farnosti“ stránka „Služby ve farnosti“. V ní naleznete odkaz na tabulku, do níž se můžete zapisovat. Na přípravu jsou potřeba alespoň 2 rodiny, nebo 4 dospělí. Kdo jste tedy ochotni pomoci, navštivte tuto tabulku a zapište se. Děkujeme za vaši ochotu ke službě.