Neděle: 2. neděle velikonoční
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Slavnost Zvěstování Páně

Úterý: : 
18:15 ke cti Ducha Svatého
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Košák

Sobota: 

Neděle: 3. neděle velikonoční
8:30 za + Danu Levíčkovu a její rodinu
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši jste všichni zváni do farní kavárny.

Dnes je sbírka na Charitu a příští neděli bude sbírka na stavbu nového kostela. Vám všem Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do aktivity postní almužna. Své postní krabičky můžete odevzdávat nejpozději do příští neděle. O výsledku a záměru budete informováni.

Protože se někteří farníci nabízeli, že by pomohli jednorázově s přípravou židliček, ale nemohou se zavázat na několik měsíců dopředu, přibyla na webových stránkách naší farnosti ve složce „O farnosti“ podsložka „Služby ve farnosti“ v ní je odkaz na tabulku, do níž se můžete zapisovat. Na přípravu jsou potřeba alespoň 2 rodiny, nebo 4 dospělí. Kdo jste tedy ochotni pomoci, navštivte tuto tabulku a zapište se. Například na příští neděli není ještě zapsaný nikdo. Děkujeme za vaši ochotu ke službě.

V následujících několika týdnech proběhne v Salesku vždy po nedělní mši svaté několik kroků pro zjištění postoje farníků ke stavbě nového kostela, více informací naleznete v dokumentech přiložených k ohláškám nebo na webu farnosti.

Protože se blíží Farní den, který bude na Slavnost Seslání Ducha Svatého 19. května, zveme ty, kdo se chtějí zapojit do přípravného týmu na první setkání, které bude v úterý 16. dubna ve 20:00 hodin na Salesku. Pokud se nebudete moci zúčastnit, a přesto se budete chtít zapojit, ozvěte se Jakubovi Kalinovi.

Příští neděli bude uvedení nových akolytů do akolytské služby.

Pozvánka pro mládež: V Pátek za námi přijde další ze série hostů s různými povoláními z farnosti, a to Eva Kornhäuserová – vojenská instrumentářka (zdravotní sestra), působící pod polní nemocnicí Armády České Republiky. Chceš se dozvědět třeba to, jak zvládla misi v Afgánistánu a jak lze takové povolání skloubit s rodinou? Pak přijď, ať už jsi na Pátcích někdy byl nebo nebyl. V 17:40 na přípravu nebo v 18:15 rovnou na mši do Saleska, nemusíš se přihlašovat. Nezapomeň nás také sledovat na Instagramu nebo Facebooku pod jménem Pátky v pátky.

Z dětské katecheze: Spolu s učedníky a Tomášem jsme si zpřítomnili radost ze vzkříšeného Pána.