Neděle: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:30 za živou a + rodinu Pospíšilovu a Čermákovu
slouží: P. Vít Dkapka

Pondělí: 

Úterý: : 
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle:
8:30
slouží: P. Petr Matula

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Prvopáteční adorace je po večerní mši svaté do 19.30 hodin.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a liturgii velikonočních svátků.

Příští neděli bude sbírka na Charitu.

Z dětské katecheze: Co se to stalo? Kámen je odvalen. Radostná zvěst se začíná šířit celou zemí. Ježíš vstal z mrtvých. Přidejme se a nechejme se prostoupit touto radostí!