Neděle: Květná neděle
8:30 za + Boženu Smělou, živou a + rodinu Kalinovu a Vlčkovu
slouží: P. Josef Kopecký

Pondělí: 

Úterý: : 
18:15 za Boží požehnání a dary Ducha Svatého
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Zelený čtvrtek
18:00
slouží: P. Josef Kopecký

Pátek: Velký pátek
18:00
slouží: P. Petr Matula
Sobota: 

Neděle: Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
5:00
slouží: P. Petr Matula
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Křížová cesta v Salesku bude dnes odpoledne v 17 hodin.

Zveme rodiny s malými dětmi na Křížovou cestu dnes odpoledne. Sraz v 15 hodin na parkovišti u Hostěnického propadání. Cesta je vhodná i pro kočárky a je dlouhá 2 km + cesta zpět. Posledních 300 m je náročnějších (kamenitý lesní terén). Vzhledem k proměnlivosti počasí se o konání či nekonání křížové cesty dohodneme až na místě.
Kontaktní osoba Tomáš Kosík, tel. 603501005

Na Velký pátek dopoledne je pro rodiny s dětmi možnost křížové cesty již tradičně na jarní Lysou horu u Ochoze. Sraz u kostela v Ochozi v 9:30 hod. Cesta není pro kočárky.

Orel-Líšeň Vás zve na Velkopáteční křížovou cestu, která se uskuteční na Velký pátek v 10 hodin na Kostelíčku.

V okolí Kostelíčku naleznete křížovou cestu k individuální modlitbě až do 31.března.

Rozpis velikonočních obřadů visí v nástěnkách na budově Saleska v kulaťounu a na našich webových stránkách.

Předvelikonoční svátost smíření bude v kostele sv. Jiljí v úterý a středu 26. a 27. března od 16 do 18 hodin a na Salesku ve středu 27. března od 16 do 18 hodin.

Na Zelený čtvrtek jste zváni na Mši  svatou se svěcením olejů do katedrály v 9.30 hodin.

V pátek a v sobotu ráno v 8.00 hodin vás zveme do kaple Saleska na modlitbu ranních chval a četby.

Příští víkend v noci ze soboty na neděli se mění čas na letní. Noc bude o hodinu kratší.

Z dětské katecheze S dětmi jsme dnes prožili oslavu Ježíše. Zpívali jsme píseň Hosana Davidovu synu, tančili jsme, prožívali radost. Tak jak to mohlo být při vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma.