Neděle: 5. neděle postní
8:30 za manžela, dceru, synovce a rodinu Margoldovu
slouží: P. Petr Košák

Pondělí: 

Úterý: : Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
18:15
slouží: P. Josef Kopecký

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Matula
Sobota: 

Neděle: Květná neděle
8:30 za + Boženu Smělou, živou a + rodinu Kalinovu a Vlčkovu
slouží: P. Josef Kopecký

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Křížová cesta v Salesku bude dnes odpoledne v 17 hodin.

Milé děti a milí rodiče, zveme Vás do Mariánského údolí, kde se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro. S sebou vezměte pohodlné oblečení a obuv dle počasí. Sejdeme se ve středu 20.3. v 16 hodin na točně autobusu č. 55. Těšit se můžete na průvod a stanoviště s úkoly pro děti.

Jarní brigáda na Salesku proběhne v sobotu 23. března od 14:00 do 17:00 hodin Budeme při ní pracovat na úklidu okolí po zimě, stříhání keřů, osazování obrubníků a natírání na dětském hřišti. Zveme vás a žádáme o pomoc při úklidu Saleska, kde se setkáváme každou neděli. Rádi bychom znali přibližný počet účastníků, a proto je v kulaťounu list, do nějž můžete napsat svou účast (nebo napsat Petru Matulovi na mail: petr.matula@salesko.cz). Pokud doma máte hrábě, zahradní nůžky, rukavice, krumpáče, rozhodně je upotřebíte. Děkujeme za vaši pomoc.  Petr Matula SDB

Zveme rodiny s malými dětmi na Křížovou cestu na Květnou neděli 24. 3. 2024. Sraz v 15 hodin na parkovišti u Hostěnického propadání. Cesta je vhodná i pro kočárky a je dlouhá 2 km + cesta zpět. Posledních 300 m je náročnějších (kamenitý lesní terén). Při nepříznivém počasí se křížová cesta nekoná. Kontaktní osoba Tomáš Kosík, tel. 603501005

Orel-Líšeň Vás zve na Velkopáteční křížovou cestu, která se uskuteční na Velký pátek v 10 hodin na Kostelíčku.

Příští neděli si nezapomeňte přinést ratolesti k požehnání. Rozpis velikonočních obřadů visí v nástěnkách na budově Saleska a na našich webových stránkách.

Předvelikonoční svátost smíření bude v kostele sv. Jiljí v úterý a středu 26. a 27. března od 16 do 18 hodin a na Salesku ve středu 27. března od 16 do 18 hodin.

Pozvánka pro mládež: V Pátek za námi přijde další ze série hostů s různými povoláními z farnosti, a sice Vláďa Vala – podnikatel firmy Apos Brno a Hygset, který se ve volném čase věnuje lidem bez domova v komunitě Saint’Egidio. Chceš se dozvědět víc o jeho povolání? Zeptat se na to, jaké to je rozjíždět vlastní bussiness? Nebo jaké je pracovat s lidmi bez domova? Pak přijď, ať už jsi na Pátcích někdy byl nebo nebyl. V 17:40 na přípravu nebo v 18:15 rovnou na mši do Saleska, nemusíš se přihlašovat.

Z dětské katecheze: Dnes jsme si s dětmi povídali o následování Pána Ježíše. Pán Ježíš nám ukazuje cestu. Víme od něj, jak máme žít, abychom na konci svého života nalezli poklad – abychom doputovali do nebeského království.