Neděle: 4. neděle postní
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí: 

Úterý: :
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Matula

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Košák
Sobota: 

Neděle: 5. neděle postní
8:30 za manžela, dceru, synovce a rodinu Margoldovu
slouží: P. Petr Košák

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Křížová cesta v Salesku bude dnes odpoledne v 17 hodin.

Připomínáme pokračování další etapy synodního procesu, inspirace pro setkání farních synodních skupinek předá Zdeněk Vích nebo je najdete na webu www.biskupstvi.cz.

Milé děti a milí rodiče, zveme Vás do Mariánského údolí, kde se rozloučíme se zimou a přivítáme jaro. S sebou vezměte pohodlné oblečení a obuv dle počasí. Sejdeme se v 16h na točně autobusu č. 55. Těšit se můžete na průvod a stanoviště s úkoly pro děti.