Neděle: 3. neděle postní
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: 

Úterý: :
18:15 ke cti Ducha Svatého
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Stolce sv. Petra
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Matula
Sobota: 

Neděle: 4. neděle postní
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Sbírka na Haléř sv. Petra z minulé neděle činila 32.438,- u sv. Jiljí a 10.988,- v Nové Líšni. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Křížová cesta v Salesku bude dnes odpoledne v 17 hodin.

Přednáška programu Savio: Cokoli jste chtěli vědět o Bibli, ale báli jste se zeptat
Otevřené a neotřelé povídání (zejména) o Bibli, ve kterém nic není zapovězeno, se uskuteční v úterý 5. března 19:30 – 21:00 v prostorách Saleska ve sportovním sále. Těšit se můžete na přednášejícího: Dr. Ing. Ladislava Heryána, Th.D., SDB

Jarní salesková burza při níž můžete obměnit nebo doplnit šatník svým dětem, bude v sobotu 9. 3. od 16 do 18h. Prodejci Vám budou nabízet oblečení, hračky, obuv a další potřeby pro děti od 1 roku. Pokud chcete být jedním z nich, přihlaste se na recepci do 5. 3. a zároveň uhraďte poplatek 150Kč za prodejní stůl.

V sobotu 9. března se uskuteční postní duchovní obnova ve farnosti sv. Jiljí na téma „Důvěra“ a povedou ji Sestry Dítěte Ježíše. Začátek 8:15 – konec 12:00. Prosíme o přihlášení (do pátku 8. března večer): buď na papír v kostele, nebo na email veronikasdj@gmail.com.

Zveme všechny farníky na vzdělávání v duchu Kurzu Alfa, které bude bývat ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 na faře v Brně-Líšni. Začínáme 7. března. Smyslem je nabídnout systematizaci křesťanské víry směrem do farnosti, abychom mohli být dobrými Ježíšovými učedníky.

Nadace pro radost děkuje Vám – štědrým dárcům na nový kostel Ducha Svatého. Kéž všem Pán odplatí. Obdrželi jsme velkorysý dar od manželů z farnosti sv. Augustina v Brně ve výši půl milionu korun. Celkem má tedy nadace připraveno na stavbu 65 609 tis. Kč a spolu s Novou farností nejméně 70,6 mil. Kč. Bohu Díky! Prosíme, spojme se také v modlitbě, aby se stavba ke cti Ducha Svatého brzy uskutečnila.

Letošní lednová Tříkrálová sbírka na území Líšně proběhla velmi úspěšně. Díky dobrovolníkům a laskavým dárcům se podařilo vybrat štědrých 139 538 Kč,-. A to do všech kasiček koledníků, kteří obcházeli Vaše domovy, do pokladniček a při mších sv. v kostele sv. Jiljí a v Salesku a také veselou koledou klientů stacionáře Effeta. Za všechny Vaše příspěvky a vlídné přijetí koledníků srdečně děkujeme a budeme se těšit zase za rok, třeba i ve větším počtu kolednických skupinek.

Z dnešní katecheze: S dětmi jsme si říkali, že ten, kdo nás má rád, nás může a i musí napomínat, abychom přestali dělat špatné věci. Ježíš nás i takto učí, jak máme mít rádi Boha. Pokusme se, nezlobit se, když nás někdo napomíná.