Neděle: 2. neděle postní
8:30 za Zdeňka Margolda a rodinu Margoldovu a Bartlovu
slouží: P. Josef Kopecký

Pondělí: 

Úterý: :
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Stolce sv. Petra
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Matula
Sobota: 

Neděle: 3. neděle postní
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Dnešní sbírka je určena na Haléř sv. Petra, což je fond Svatého otce, ze kterého je možné pomáhat potřebným. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Zveme vás na postní modlitební společenství – Chválíme v Líšni – chvály, adorace, příležitost ke svátosti smíření – dnes odpoledne v 17 hodin v Salesku. Rodiny jsou vítány.

Setkání Pastorační rady farnosti bude v pondělí ve 20 hodin.

Přednáška programu Savio: Cokoli jste chtěli vědět o Bibli, ale báli jste se zeptat
Otevřené a neotřelé povídání (zejména) o Bibli, ve kterém nic není zapovězeno.
Přednáška se uskuteční v úterý 5. března 19:30 – 21:00 v prostorách Saleska ve sportovním sále. Těšit se můžete na přednášejícího:
Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB

Jarní salesková burza při níž můžete obměnit nebo doplnit šatník svým dětem, bude v sobotu 9. 3. od 16 do 18h. Prodejci Vám budou nabízet oblečení, hračky, obuv a další potřeby pro děti od 1 roku. Pokud chcete být jedním z nich, přihlaste se na recepci v době od 19. 2. do 5. 3. a zároveň uhraďte poplatek 150Kč za prodejní stůl.

V sobotu 9. března se uskuteční postní duchovní obnova ve farnosti na téma „Důvěra“ a povedou ji Sestry Dítěte Ježíše. Začátek 8:15 – konec 12:00. Na programu je lectio divina, imaginativní kontemplace, prostor pro ticho i sdílení, (možnost svátosti smíření). Prosíme o přihlášení (do pátku 8. března večer): buď na papír v kostele, nebo na email veronikasdj@gmail.com.

Zveme všechny farníky na vzdělávání v duchu Kurzu Alfa, které bude bývat ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 na faře v Brně-Líšni. Začínáme 7. března. Smyslem je nabídnout systematizaci křesťanské víry směrem do farnosti, abychom mohli být dobrými Ježíšovými učedníky.

Z dnešní katecheze: Ježíš byl před apoštoly proměněn a ukázal se jim v Božské slávě. I my můžeme vidět Boží slávu tak jako apoštolové, jen musíme být všímaví a vnímaví pro Boží krásu.