Neděle: 1. neděle postní
8:30
slouží: P. Petr Košák

Pondělí: 

Úterý: :
18:15
slouží: P. Josef Kopecký

Středa: Stolce sv. Petra

12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží: P. Petr Matula
Sobota: 

Neděle: 2. neděle postní
slouží: P. Josef Kopecký

Po mši jste zváni do farní kavárny.

Dnes v 17:00 hodin bude na Salesku křížová cesta. Vstup od dětského hřiště.

Golgota

– nabídka postní aktivity všem, kdo chodí do Saleska na bohoslužby.

Golgota je místem utrpení a my ji letos rozzáříme barevnými květy.

Postní doba nás nabádá ke skutkům milosrdenství, almužně, modlitbě a půstu. Sílu k plnění předsevzetí čerpáme u Ježíše. Proto chceme jeho cestu ozdobit květy a projevit vděčnost a pokorné srdce.

V mističkách jsou nachystané úkoly pro různé věkové kategorie, po mši svaté si vezměte jeden úkol, který odpovídá Vaší kategorii a vyberte si také jednu kytičku, kterou si spolu s úkolem odnesete domů.

Úkol se snažte během následujícího týdne splnit, kytička Vám to může připomínat. Po splnění úkolu vezmete kytičku (jsou připraveny v košíčku), zapíchněte ji do „Golgoty“ a vezměte si nový úkol.

Během týdne najdete Golgotu, úkoly i kytičky v kapli Saleska, v neděli bude přenesena před obětní stůl v tělocvičně.

Kurz lektorů proběhne v sobotu 24.2. od 14:00 hodin u Milosrdných bratří. Je stále možné se přihlásit u Libora Macáka.

Pozvánka pro mládež do Saleska: V Pátek za námi přijde další ze série hostů s různými povoláními z farnosti, a sice Anna Kočvarová – produkční, asistentka režie a runnerka v České televizi na pořadech Dobré ráno a AZ kvíz. Chceš se dozvědět víc o jejím povolání? Zeptat se na radosti a starosti v práci? Pak přijď, ať už jsi na Pátcích někdy byl nebo nebyl. V 17:40 na přípravu nebo v 18:15 rovnou na mši do Saleska, nemusíš se přihlašovat.