Mše svaté, příp. další obřady:
Popeleční středa (14. 2.):
– Salesko 6:45, 12:15, 19:30
– sv. Jiljí 8:00, 18:00, 19:30

Květná neděle (24. 3.):
– Salesko 8:30
– sv. Jiljí 7:00, 10:00, 18:00
Při každé mši svaté žehnání jívových ratolestí.

Zelený čtvrtek (28. 3.):
– Salesko 18:00 na památku Večeře Páně, 19.00 – 21.00  bdění v Getsemanské zahradě
– sv. Jiljí 18.00 na památku Večeře Páně, 19.30 – 22.00 bdění v Getsemanské zahradě

Velký pátek (29. 3.):
– Salesko 8:00 modlitba Ranních chval a četby, 18:00 velkopáteční obřady
– sv. Jiljí 15:00 velkopáteční obřady

Bílá sobota (30. 3.):
– Salesko 8:00 modlitba Ranních chval a četby, po ní adorace Božího hrobu do 16.00
– Kostel sv. Jiljí je celý den otevřen k soukromé modlitbě u Božího hrobu.
(Vigilie viz níže.)

Velikonoční vigilie:
– Salesko neděle 5:00
– sv. Jiljí sobota 20:00

Slavnost zmrtvýchvstání Páně (31. 3.):
– Salesko 8:30 s žehnáním velikonočních pokrmů
– sv. Jiljí 7:00 a 10:00 s žehnáním velikonočních pokrmů, 18:00 bez

Pondělí velikonoční (1. 4.):
– Salesko 8:30
– sv. Jiljí 7:00, 10:00

Svátost smíření
Zpovědní dny pro obě farnosti Nová Líšeň a u sv. Jiljí budou u sv. Jiljí v úterý 26.3. a ve středu 27.3. vždy od 16.00 do 18.00 hodin, v Salesku ve středu od 16.00 do 18.00.

Kostel sv. Jiljí je otevřen 1 hodinu před každou mší svatou, v tuto dobu je taktéž možné přijmout svátost smíření. Příležitost ke zpovědi zde bude také během nedělní křížové cesty.

Křížové cesty
Salesko: neděle v 17.00.
Kostel sv. Jiljí: každý pátek v 17.30 a neděle v 15.00. Po nedělní křížové cestě vás
zveme do kavárny na posezení při kávě.