Neděle: 4. neděle v mezidobí
8:30 na úmysl dárce
slouží: P. Josef Kopecký

Pondělí: 

Úterý
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Slavnost sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů
12.15  
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 


Pátek: Svátek Uvedení Páně do chrámu

Sobota: Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

Neděle: 5. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Petr Matula

Po mši svaté vás všechny zveme do farní kavárny.

Sbírka z minulé neděle na Biblické dílo činila 4.884 ,- Kč ve Slatině, 23.265 Kč u sv. Jiljí a 10.212 Kč v Nové Líšni. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Dnes odpoledne nebudou Chvály z důvodu pořádání dětského karnevalu. Příští chvály budou zase podle plánu 4. neděli v únoru 25.2.  

Připravujeme přípravu k biřmování pro dospělé, kteří nemají nikdy na nic čas, ale rádi by tuto svátost přijali, aby se třeba mohli stát kmotry. Zájemci se mohou hlásit na faře.

V pátek 2.2 jsou pololetní prázdniny, Salesko je zavřeno a proto mše sv. večer nebude, stejně jako celý následující týden během jarních prázdnin.

Na webových stránkách Saleska je k nahlédnutí nabídka letních táborů. Přihlašování na tábory bude otevřeno po jarních prázdninách v pondělí 12. 2. 2024 od 10.00 a potrvá do 1. 3. 2024.  Mějte na paměti, že kapacita táborů je omezená, proto s přihlášením neváhejte.