Neděle: 3. neděle v mezidobí – Neděle Božího slova
8:30
slouží: P. Petr Košák

Pondělí: 

Úterý
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Svátek sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
12.15  
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
konec týdne modliteb za jednotu křesťanů

Pátek: Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
18.15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 3. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Josef Kopecký

Po mši svaté vás všechny zveme do farní kavárny.

Sbírka z minulé neděle na Tříkrálovou sbírku vynesla 11.298,- Kč, všem dárcům Pán Bůh zaplať. Dnešní sbírka je určena na Biblické dílo.

Připravujeme přípravu k biřmování pro dospělé, kteří nemají nikdy na nic čas, ale rádi by tuto svátost přijali, aby se třeba mohli stát kmotry. Zájemci se mohou hlásit na faře.

Na uvolněná místa do aktivit Klubu rodičů a dětí je možné se přihlásit od pondělí 22.1. od 8:00 hodin. Druhé pololetí začíná 12.2.

Slavnost sv. Jana Boska oslavíme příští neděli při mši sv. v 8:30.

Chceš nahlédnout do života lidem s různými povoláními? Chceš zjistit, co je v praxi pro jejich práci potřeba? Jak souvisí jejich duchovní život s prací? Nová série Pátků je tady! 1x za měsíc k nám přijde HOST z farnosti. Začínáme v pátek 26.1. v 17:40, přijde záchranář a krizový manažer záchranné služby Vojta Nečas (Gego). Položit otázky můžeš (ale nemusíš) i ty! Na Pátky se nemusíš přihlašovat, prostě jen přijď. Máš konkrétní přání na hosta/povolání? Dej vědět Rézi.

Z dnešní katecheze: Do herbáře přidáváme malinkou rostlinku Okřehek nejmenší. Nemá stonek ani kořen, je nesena a vyživována vodní hladinou. Do božích rukou se odevzdal Jan Křtitel i učedníci, které Ježíš povolal. Slyšeli a hned šli za ním.
Zkusme tento týden více vnímat naše napojení na Boha. Poznají to lidé kolem nás?