Neděle: Slavnost Křtu Páně 
8:30 za dobrodince stavby nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: 

Úterý
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12.15  
slouží: P. Petr Košák


Čtvrtek: 

Pátek: 
18.15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 2. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši svaté vás všechny zveme do farní kavárny.

Nabízíme farní bruslení, a to v sobotu 13.1. 2024, od 10:30 do 11:30.

Rok 2024 je v Brněnské diecézi zaměřen na evangelizaci. Má být hlavním tématem pastoračních projektů ve farnostech, které začne biskupství podporovat finančně i formačně.
Evangelizace dnes není o vyvolávání na ulicích, není o velkých projektech, spíše by to měl být životní styl křesťana, založený na lásce a soucitu s bližním a schopnosti vydat svědectví o tom, co Bůh dělá v mém životě.
V minulém roce byla součástí farní cesty v Líšni skupina „Dialog se světem“. Prvním uchopeným tématem se stal program Savio. V tomto roce bychom v naší farnosti rádi uvedli v nějakou formu právě téma evangelizace. Pokud byste vnímali, že vám toto téma v kontextu Líšně leží na srdci, přijďte ve středu 17.1. ve 20:00 do Saleska na setkání, kde si představíme plány biskupství, ukážeme inspiraci odjinud a domluvíme se na dalších krocích.

Pan Filip Breindl bude mít pohřeb v Židenickém kostele v úterý 9.1. ve 13:00 hodin. Nyní, po mši svaté můžete přispět v kulaťounu do kasičky na potřeby rodiny Breindlových. Tomu, kdo by chtěl přispět převodem na účet, doporučujeme sbírku na webových stránkách Donace.

Tříkrálová sbírka bude příští neděli.