Neděle: Svátek Svaté rodiny
8:30
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8.30  
slouží: P. Josef Kopecký

ÚterýPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, učitelů církve

Středa: Památka Nejsvětějšího jména Ježíš
12.15  
slouží: P. Petr Košák


Čtvrtek: 

Pátek: 
18.15
slouží: P. Petr Matula

Sobota: Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

Neděle: Slavnost Křtu Páně 
8:30
slouží: P. Petr Matula

Od středy začíná školní výuka, kroužky v Salesku a také pravidelné mše svaté.

Tříkrálová sbírka proběhne od 1.1.-14.1. 2024. Hledáme malé a zejména velké koledníky, rodiny s dětmi a vedoucí skupinek, kteří by v těchto dnech mohli v Líšni koledovat. Děkujeme za zapojení se do sbírky a milé přijetí koledníků. Koledníci se do ulic Líšně vydají především na svátek Tří králů v sobotu 6.1. 2024 odpoledne.  Od 15:30 budou mít na Salesku společný krátký program, pohoštění, požehnání a vyslání do líšeňských domovů. Děkujeme za zapojení se do sbírky a milé přijetí koledníků. Přihlašování skupinek a bližší informace Vám ráda sdělí Ludmila Šimoníková (Pospíšilová), tel. 773 755 536.

Slavnost Zjevení Páně oslavíme vigílií v pátek 5.1. v 18:15. Bude se při ní žehnat kadidlo, voda a zlato, stejně tak, jako při mši příští neděli 7.1. Po mši bude prvopáteční adorace do 19:30.

Nabízíme farní bruslení, a to o sobotách 6.1. 2024 a 13.1. 2024, vždy od 10:30 do 11:30.

Rok 2024 je v Brněnské diecézi zaměřen na evangelizaci. Má být hlavním tématem pastoračních projektů ve farnostech, které začne biskupství podporovat finančně i formačně.
Jak se téma evangelizace týká nás v Líšni? Naší farnosti? Mě?
Evangelizace dnes není o vyvolávání na ulicích, není o velkých projektech, spíše by to měl být životní styl křesťana, založený na lásce a soucitu s bližním a schopnosti vydat svědectví o tom, co Bůh dělá v mém životě.
V minulém roce byla součástí farní cesty v Líšni skupina „Dialog se světem“. Prvním uchopeným tématem se stal program Savio. V tomto roce bychom v naší farnosti rádi uvedli v nějakou formu právě téma evangelizace. Pokud byste vnímali, že vám toto téma v kontextu Líšně leží na srdci, přijďte ve středu 17.1. ve 20:00 do Saleska na setkání, kde si představíme plány biskupství, ukážeme inspiraci odjinud a domluvíme se na dalších krocích.

K ekonomice farnosti: V roce 2023 se na běžný účet farnosti v nedělních sbírkách vybralo 224.301 Kč. Mimořádné odváděné sbírky (na Charitu, na Bibli, na Misie apod.) činily v součtu 90.470 Kč. Sbírky na nový kostel vynesly za minulý rok 86.296 Kč. Průměrná pravidelná nedělní sbírka tedy činila 9.752 Kč, průměrná mimořádná sbírka 10.052 Kč a průměrná sbírka na nový kostel 9.588 Kč. Běžné nedělní sbírky slouží k pokrytí nákladů za využívání tělocvičny Saleska (Salesku věnujeme v lednu za uplynulý rok 130.000,- Kč), dále k nákupu liturgických a katechetických potřeb a na pastorační aktivity. Na tomto běžném účtě máme k dnešnímu dni 392.227. Příspěvek do fondu Puls doplácet nemusíme, je pokryt dary donátorů – tedy vás, kdo do fondu přispíváte přímo. Pán Bůh zaplať.
Na účtu určenému výhradně k podpoře stavby kostela máme k dnešnímu dni 4.996.352 Kč. Za rok 2023 se získalo 831.586,-, přičemž v Salesku se při pravidelných bohoslužbách o první neděli v měsíci vybralo 86.296,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Z dětské katecheze: S dětmi jsme si povídali o tom, že Simeon a Anna si všimli Ježíše, protože naslouchali Duchu Svatému. Když se s ním budeme často setkávat v modlitbě, svátostech, Písmu, nalezneme ho i jinde.