Neděle: 3. neděle adventní
8.30  
slouží: P. Josef Kopecký

Pondělí: 

Úterý
18:15 za + rodiče
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: 
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: 
6:30 roráty Kostelíček
slouží: P. Josef Kopecký

Neděle: 4. neděle adventní Štědrý den
8:30
slouží: P. Josef Kopecký
15:00
slouží P. Petr Matula

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Začátek Putování do Betléma, které pořádají skauti a skautky, je dnes ve 12:00 – 13:30 naproti hotelu Velká Klajdovka.

Živý Betlém na faře v Líšni proběhne dnes v 15:00 hodin. Všichni jste na něj srdečně zváni.

Roráty na Kostelíčku jsou v sobotu v 6:30 hodin.

Tříkrálová sbírka proběhne od 1.1.-14.1. 2024. Hledáme malé a zejména velké koledníky, rodiny s dětmi a vedoucí skupinek, kteří by v těchto dnech mohli v Líšni koledovat. Děkujeme za zapojení se do sbírky a milé přijetí koledníků.

Předvánoční zpovídání bude ve středu a v pátek u sv. Jiljí a ve čtvrtek na Salesku, vždy od 16:00 do 18:00.

Rozpis mší svatých o vánocích je v Kukátku a na webových stránkách farnosti.

Neděle 24.12.    8:30,
15:00  mše pro rodiny s dětmi s vydáváním betlémského světla
Pondělí 25.12.  8:30
Úterý   26.12.    8:30

Webové stránky naší farnosti mají novou adresu: www.farnostnovalisen.cz 

Z dětské katecheze: Aby Vánoční hvězda na Vánoce krásně kvetla, musí ji zahradník věnovat náležitou péči. Buďme všímaví k druhým. Pomáhejme si být lepšími, abychom byli odleskem Boha ve světě.