Neděle: 2. neděle adventní
8.30  
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí: 

Úterý
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: památka sv. Lucie, panny a mučednice
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Pátek: 
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: 
6:30 roráty Kostelíček

Neděle: 3. neděle adventní
8:30
slouží: P.Petr Košák

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Roráty na Kostelíčku jsou každou adventní sobotu v 6:30 hodin.

Setkání Pastorační rady farnosti bude v pondělí 11.12. ve 20:00 na Salesku.

Další setkání nad budoucím kostelem na sídlišti bude ve čtvrtek 14. prosince od 20.00 hodin v Salesku. Bude představena nová studie u Saleska, přítomní autoři budou připraveni odpovědět na vaše dotazy.

Mongolský den, při němž můžete ochutnat pravé mongolské jídlo, seznámit se s mongolskou kulturou, nakoupit mongolské vlněné ponožky a další výrobky bude v sobotu 16. 12. od 12:00 – 17:00 hodin.

Začátek Putování do Betléma, které pořádají skauti a skautky, je v neděli 17.12. ve 12:00 – 13:30 naproti hotelu Velká Klajdovka a končí na farním dvoře.

Živý betlém v podání dětí, dospělých i živých zvířátek, na farním dvoře bude příští neděli 17.12. a začíná v 15:00. Srdečně jste zváni.

Tříkrálová sbírka proběhne od 1.1.-14.1. 2024. Hledáme malé a zejména velké koledníky, rodiny s dětmi a vedoucí skupinek, kteří by v těchto dnech mohli v Líšni koledovat. Děkujeme za zapojení se do sbírky a milé přijetí koledníků.

Prosíme rodiče ministrantů, aby si vzali domů ministrantské alby na vyprání. Děkujeme.

Vzhledem k tomu, že letos Štědrý den připadá na neděli, která je současně 4. nedělí adventní a přibydou tedy ranní mše, nebude letos noční mše ve 23:00 hodin. Kdo chce na „půlnoční mši“, může jít na mši u sv. Jiljí ve 22:00 hodin, při níž se bude zpívat Rybova Vánoční mše.