Během adventu je možno navštívit každou sobotu roráty v 6:30 na Kostelíčku a v pracovní dny v 6:30 v kostele sv. Jiljí. Adventní mše jsou dle obvyklého rozpisu (24. 12. budou adventní mše pouze dopolední).

Vánoční mše v Salesku:
24. 12. v 15:00 dětská mše (po mši rozdávání betlémského světla)
25. 12. v 8:30 mše na Boží hod vánoční
26. 12. v 8:30 mše na svátek sv. Štěpána
31. 12. v 8:30 mše na svátek sv. Silvestra
1. 1. v 8:30 mše na slavnost Matky Boží, Panny Marie
5. 1. v 18:15 vigilie na slavnost Zjevení Páně (při mši žehnání zlata, kadidla, křídy a vody)
Od středy 3. 1. opět začínají také pravidelné mše svaté.

Vánoční mše v kostele sv. Jiljí:
24. 12. ve 22:00 půlnoční mše (s Rybovou Českou mší vánoční)
25. 12. v 7:00 a 10:00 mše na Boží hod vánoční (v 10:00 s Rybovou Českou mší vánoční)
26. 12. v 7:00 a 10:00 mše na svátek sv. Štěpána
27. 12. v 18:00 mše na svátek sv. Jana Evangelisty (po mši žehnání vína)
28. 12. v 8:00 mše na svátek sv. Mláďátek
31. 12. v 7:00, 10:00 a 16:00 mše na svátek sv. Silvestra (od 15:00 výstav eucharistie, mše od 16:00 na poděkování za uplynulý rok)
1. 1. v 7:00 a 10:00 mše na slavnost Matky Boží, Panny Marie
5. 1. v 18:00 vigilie na slavnost Zjevení Páně (při mši žehnání zlata, kadidla, křídy a vody)
6. 1. v 7:30 mše na slavnost Zjevení Páně (při mši žehnání zlata, kadidla, křídy a vody)
Dále budou pokračovat mše dle obvyklého rozpisu. Mši 7. 1. v 18:00 doprovodí Líšňáček s cimbálovou muzikou Líšňáci. Informace jsou k dispozici také na https://farnostlisen.cz/

Během letošního adventu a Vánoc Vás také rádi uvítáme na farních akcích – Živém Betlému, rozdávání Betlémského světla a Tříkrálové sbírce. Můžete navštívit také 26. 12. v 16:00 vánoční koncert Líšňáčku, Staré Líšně a muziky Líšňáci.