Neděle: 1. neděle adventní
8.30  za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: 

Úterý: památka bl. Filipa Rinaldiho
18:15 za + Kamila Kulihu
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa
12:15 za Boží požehnání pro P. Petra Matulu
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

Pátek: slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 2. neděle adventní
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Vít Dlapka

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Velké DÍKY všem za farní jarmark Díky Všem, co pomáhali, pekli, vyráběli, darovali…nakupovali. Na náš nový kostel Ducha Svatého jsme společně přispěli částkou 58 429, – DÍKY VÁM VŠEM.

Saleskové kluziště je otevřené:
Od pondělí do pátku ve dvou 1,5 hod. blocích: 16:00-17:30, 18:00-19:30
V sobotu a neděli ve čtyřech 1,5 hod. blocích: 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-17:30, 18:00-19:30
Více informací na webových stránkách Saleska.

Roráty na Kostelíčku budou každou adventní sobotu v 6:30 hodin.

Ministrantská přespávačka bude ze soboty 9.12 na neděli 10.12.

V adventní době budou dětem z katecheze do nedělního herbáře přibývat i nadále vánoční rostlinky. Současně se mohou děti po mši svaté připojit k aktivitě nachystané v kulaťounu – nalepit na připravené obrázky znamení svého předsevzetí pro daný adventní týden (dnes je to kulička na jmelí) a vzít si domů do rodiny inspirativní příběh. 

Z dětské katecheze: Dnes jsme si v katechezi rozbalili dárek – adventní dobu – kterým nás Pán Bůh obdarovává. Květinkou do herbáře je jmelí – houževnatá rostlina, která drží přísavkami na stromě a čerpá od něho živiny. Buďme v adventu ještě více napojení na Pána Ježíše!