Neděle: Slavnost Ježíše Krista krále
8.30  za živou a + rodinu Macákovu
slouží: P. Josef Kopecký

Pondělí: 

Úterý:
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15 za živou a+ rodinu Kučerovu a Lorencovu, za 90 let života
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Svátek sv. Ondřeje, apoštola

Pátek: 
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: 

Neděle: 1. nedělě adventní
8:30 za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Sbírka na podporu katolických medií z minulé neděle činila 5.620 Kč ve Slatině, 26.817 Kč u sv. Jiljí a 8930 Kč v Salesku. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Zveme vás do společenství modlitby – Chválíme v Líšni – dnes v 17 hodin do Saleska. Modlitba, zpěv, adorace, příležitost ke svátosti smíření. Rodiny vítány.

Přijďte si do Saleska vyrobit adventní věnec. Termíny pro tvoření jsou čtvrtek 30. 11. odpoledne od 14:30, v pátek 1. 12. dopoledne od 9:00 a odpoledne již od 13:30. Přihlašování i platba pouze na recepci od 1. 11. do naplnění kapacity. Cena 150 Kč za korpus, větve, drát, tavná pistole. Na místě bude možné dokoupit drobné ozdoby.

Žehnání adventních věnců bude příští neděli při mši svaté v 8:30.

Pátek je první v měsíci po večerní mši svaté bude adorace do 19:30.

Dětský orchestr hledá stále nové hudebníky na nácvik vánočních koled. Potřebujeme smyčcové nástroje, hlavně housle, dále pak zobcové flétny a klarinety. Podmínkou zapojení do hry je alespoň jeden rok hry na nástroj. Pravidelné zkoušky hudebníků jsou vždy v neděli v 17 hod. ve farní kavárně u sv. Jiljí.

Program SaVIO – zveme vás ve středu 29.11. v 19:30 na přednášku Petera Tavela – Okovy na křídlech duše. Přednáška je zaměřená na 6 nejčastějších témat psychoterapeutické praxe (burn-out, deprese, psychosomatické obtíže, závislosti, narcismus, trauma). Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

Otevíráme Saleskové kluziště, a to v úterý 28.11.2023 v 16:00
Od pondělí do pátku máme otevřené 1,5 hod. bloky: 16:00-17:30, 18:00-19:30
V sobotu a neděli máme otevřené 1,5 hod. bloky: 12:00-13:30, 14:00-15:30, 16:00-17:30, 18:00-19:30
Více informací na webových stránkách Saleska.

Z dětské katecheze: „Lomikámen čerpá teplo od slunce a díky tomu rozpouští sníh ve svém okolí. Nechme se Bohem milovat, ať pak můžeme láskou rozpouštět zlo kolem nás.“