Neděle: 32. neděle v mezidobí
8.30  na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu a pomoc pro rodinu
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí: Památka sv. Anežky České, panny

Úterý:
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15 za živou a+ rodinu Kučerovu a Lorencovu, za 90 let života
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: 

Pátek: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Neděle: 33. neděle v mezidobí
8:30 na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu a pomoc pro rodinu
slouží: P. Vít Dlapka

Sbírka z minulé neděle na stavbu kostela činila 11019,- Kč. Na účtě na stavbu kostela máme 4.750.056,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Příští neděli bude sbírka na podporu katolických medií. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V pondělí ve 20:00 bude na Salesku setkání Pastorační rady farnosti.

Srdečně zveme k zapojení se do farního Jarmarku pro Radost. Letos, 26.11.2023  nás již čeká 11. ročník a veškerý výtěžek směřuje na stavbu nového kostela v Nové Líšni.  V rámci Jarmarku se uskuteční také dobročinná burza dětského oblečení a obuvi. Více informací o tom je na plakátku. Předem velké díky a těšíme se, že se zapojíte.

Zveme vás na workshop pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi s názvem KYBERDÍTĚ A JEHO SÍTĚ ANEB JAK SE ZORIENTOVAT V KYBERSVĚTĚ. Uskuteční se 15. listopadu 2023 v 19:00 hod. ve farní kavárně. Na workshop je třeba se přihlásit. Plakátek je na nástěnce.

Přijďte si do Saleska vyrobit adventní věnec. Termíny pro tvoření jsou čtvrtek 30. 11. odpoledne od 14:30, v pátek 1. 12. dopoledne od 9:00 a odpoledne již od 13:30. Přihlašování i platba pouze na recepci od 1. 11. do naplnění kapacity. Cena 150 Kč za korpus, větve, drát, tavná pistole. Na místě bude možné dokoupit drobné ozdoby.

Byli bychom rádi, kdyby se naše farnost začátkem příštího roku více angažovala v Tříkrálové sbírce. Proto hledáme člověka, ochotného pomoci s organizací této akce. Kdo by byl ochoten k této službě, prosím, nahlaste se Marii Tomášové. Děkujeme.

Dětský orchestr hledá nové hudebníky na nácvik vánočních koled. Potřebujeme smyčcové nástroje, hlavně housle, dále pak zobcové flétny a klarinety. Podmínkou zapojení do hry je alespoň jeden rok hry na nástroj, ale jsou velmi vítány i starší děti a mládež. Prosím, zamyslete se a oslovte mladé hudebníky ve svém okolí. Pravidelné zkoušky hudebníků začnou příští neděli 19.11.2023 v 17 hod. ve farní kavárně u sv. Jiljí.

Nadace pro radost děkuje všem, kteří se podíleli na přípravách koncertu Hradištanu. Je to zejména komunita salesiánů s ředitelem Saleska P. P. Matulou a také naše skautky. Na dobrovolném vstupném bylo vybráno Kč 80tis +10tis z prodeje výrobků skautek. Náklady na koncert byly pokryty i díky dotaci z MČ Brno–Líšeň a vaše další dary budou využity na stavbu kostela.