Neděle: 31. neděle v mezidobí
8.30  za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí:

Úterý:
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek: Svátek Posvěcení lateránské baziliky

Pátek: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: Památka sv. Martina, biskupa

Neděle: 32. neděle v mezidobí
8:30 na poděkování za 70 let života s prosbou o ochranu a pomoc pro rodinu
slouží: P. Vít Dlapka

Dnešní sbírka je určena na stavbu nového kostela. V letoším roce jsme při pravidelných sbírkách na nový kostel o první neděli v měsíci vybrali již 72.750,- Kč. O první zářiové neděli činila sbírka 7.801,- Kč a o první říjnové neděli 3.869,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Sbírka z minulé neděle činila 5.415 ve Slatině, 28.273 u sv. Jiljí a 9.513,- Kč v Salesku. Misijní koláč u sv. Jiljí navíc vynesl 10.083,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Dnes v 16 hodin chceme společně rozzářit náš hřbitov. Přijďte ke společnémodlitbě a rozsviťme svíčky i na hrobech, ke kterým už nikdo nechodí. Bude možné i žehnání hrobů.

V pátek po večerní mši svaté bude v kavárně na faře setkání Společenství naděje – společenství rozvedených.

Jednota Orel Líšeň vás srdečně zve na již VII. ročník Svatomartinské zábavy, která se uskuteční tuto sobotu 11.11. 2023 od 19.30hod. na Dělňáku, Klajdovská ul. Rezervaci vstupenek a bližší informace poskytne pí. Chaloupková.

Srdečně zveme k zapojení se do farního Jarmarku pro Radost. Letos, 26.11.2023  nás již čeká 11. ročník a veškerý výtěžek směřuje na stavbu nového kostela v Nové Líšni.  Kontaktní osoba Marie Tomášová. Více informací na plakátku. Předem velké díky a těšíme se, že se zapojíte.

Komunita Sant‘ Egidio v Brně vyhlašuje sbírku oblečení pro muže a ženy bez domova, která se bude konat ve čtvrtek 9. listopadu od 17:30 do 20:00 hodin v kostele svatého Michala na Dominikánském náměstí. Sbírají se deky, spacáky, sezónní zimní oblečení, boty, ponožky, rukavice. Případně se můžete obrátit na slečnu Kristínu Rosovou na telefonním čísle 774 572 223, která si oblečení může vyzvednout i individuálně. Více informací naleznete na plakátu nebo na letácích. Již předem děkujeme jménem našich přátel bez domova.

Zveme vás na workshop pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi s názvem KYBERDÍTĚ A JEHO SÍTĚ ANEB JAK SE ZORIENTOVAT V KYBERSVĚTĚ. Uskuteční se 15. listopadu 2023 v 19:00 hod. ve farní kavárně. Na workshop je třeba se přihlásit. Plakátek je na nástěnce.

Na faře je možné vyžádat si přihlášku do kurzu pro akolyty.

Pokud máte doma nepotřebné dioptrické brýle, pořádáme jejich sbírku pro sestry salesiánky v opravdu chudých oblastech na Kubě stačí je donést do 12.11 na recepci Saleska. Děkujeme a více informací podá Alena Ilčíková.

Moc prosíme všechny o pomoc s organizací Živého Betléma, který se má uskutečnit v 3. neděli adventni 17.12. v 15 hod. Jsou potřeba dílčí drobné úkoly, který zvládne úplně každý, nic složitého. Zájemci se mohou přihlásit do zítřejšího pondělního večera 6.11. Bohumile Kuderové, nebo na mail farnosti. V případě, že se nesestaví dostatečně velký organizační tým, bohužel Živý Betlém nebude moci být uskutečněn. Živý Betlém je forma evangelizace, která může oslovit spoustu nevěřících, ale je potřeba přiložit ruku k dílu každého, kdo bude moci.

Byli bychom rádi, kdyby se naše farnost začátkem příštího roku více angažovala v Tříkrálové sbírce. Proto hledáme člověka, ochotného pomoci s organizací této akce. Kdo by byl ochoten k této službě, prosím, nahlaste se Marii Tomášové. Děkujeme.