Neděle: 29. neděle v mezidobí
8.30  za rodinu Havlíčkovu a Plškovu
slouží: P. Josef Kopecký

Pondělí:

Úterý:
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: 
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek:

Pátek:
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota:

Neděle: 30. neděle v mezidobí
8:30 za Ludmilu a Klementa Andrysíkovy
slouží: P.

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Dnes odpoledne v 15 hodin je růžencová pobožnost na Kostelíčku.

Chválíme v Líšni – dnes odpoledne v 17 hodin v Salesku. Oslava, chvály, adorace, příležitost ke svátosti smíření. Rodiny vítány.

Srdečně zveme k zapojení se do farního Jarmarku pro Radost. Letos, 26.11.2023  nás již čeká 11. ročník a veškerý výtěžek směřuje na stavbu nového kostela v Nové Líšni.  Kontaktní osoba Marie Tomášová. Více informací na plakátku. Předem velké díky a těšíme se, že se zapojíte.

Jednota Orel Líšeň vás srdečně zve na již VII. ročník Svatomartinské zábavy, která se uskuteční v sobotu 11.11. 2023 od 19.30hod. na Dělňáku, Klajdovská ul. Rezervaci vstupenek a bližší informace poskytne pí. Chaloupková.

V Brně ve čtvrtek 26. 10. 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“.  Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Příští neděli 29. října oslavíme misijní neděli, tedy Světový den modliteb za misie, a u sv. Jiljí se uskuteční akce Misijní koláč. Pokud se chcete zapojit a něco upéct, doneste připravené koláče v sobotu 28. října mezi 16. a 17. hodinou na faru, v neděli po mši svaté v 7 a v 10 hodin se budou prodávat. Výtěžek podpoří misie. Děkujeme.

Zveme vás na workshop pro rodiče, učitele a pracovníky s dětmi s názvem KYBERDÍTĚ A JEHO SÍTĚ ANEB JAK SE ZORIENTOVAT V KYBERSVĚTĚ. Uskuteční se 15. listopadu 2023 v 19:00 hod. ve farní kavárně. Na workshop je třeba se přihlásit. Plakátek je na nástěnce.

Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopoledních, první setkání bude 25. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře.

Pokud máte doma nepotřebné dioptrické brýle, pořádáme jejich sbírku pro sestry salesiánky v opravdu chudých oblastech na Kubě stačí je donést do 12.11 na recepci Saleska. Děkujeme a více informací podá Alena Ilčíková.

Nadace pro radost pořádá dne 4.11.2023 v 17 hod. v tělocvičně Saleska tradiční koncert. Tentokrát vystoupí Hradišťan a Jiří Pavlica.
Jste srdečně zváni, výtěžek z koncertu je věnován na stavbu nového kostela v Brně – Líšni. Vzadu v kulaťounu jsou kalendáře Nadace s pozvánkou na koncert a složenkou pro případný Váš dar na kostel. Prosíme také ochotné dobrovolníky o pomoc s přípravou prostor pro koncert v sobotu 4.11.2023

Protože ve čtvrtek začínají podzimní prázdniny, nebude v Salesku páteční mše a čtvrteční a páteční růženec.

Současně odjíždí více rodin mimo město a z toho důvodu máme příští neděli obtíže se službou židličkářů. Prosím ty, kdo zůstanou doma a domnívají se, že by mohli pomoci, prosím, aby se po mši svaté ohlásili u otce Josefa. Děkujeme za vaši ochotu.