Neděle: 27. neděle v mezidobí
8.30  
slouží: P. Vít Dlapka

Pondělí:

Úterý:
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: i
12:15
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek:

Pátek:
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota:

Neděle: 28. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Petr Košák

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Po mši jsou ministrantské schůzky.

Dnes odpoledne v 15 hodin je růžencová pobožnost na Kostelíčku.

V pondělí v 11.00 hodin bude pohřeb paní Ludmily Lhotecké.

Zveme vás na cestovatelskou přednášku – Uganda Zelená perla Afriky – dnes v 16:00 v Salesku. Vstupné dobrovolné. Pořádá nadační fond SSUUBO, Salesko a RC Pastelka.

Podzimní keramika pro veřejnost proběhne v úterý 10.10 v 18:00 v Salesku. Glazovat se pak bude o dva týdny později. Cena je 500 Kč a přihlásit se můžete na email jana.plevova@salesko.cz.

Další setkání týkající se stavby nové kostela na sídlišti bude příští čtvrtek 12. října ve 20 hodin v Salesku.

Ve středu 18.10. v 19:30 proběhne na Salesku letošní první přednáška programu Savio s názvem: „Brněnský drogový kufřík, aneb na čem ujíždí naše děti?“, zabývající se tematikou drogových rizik u dětí a mládeže v Brně. Přednášejícím bude Mgr. Jan Veselý, zaobírající se touto problematikou již 25 let. Tato akce je určena pouze pro rodiče a dospělé. Na závěr bude prostor pro dotazy. Vstupné je dobrovolné.

Děkovná pouť líšeňských farností k Panně Marii Bolestné do Sloupu se letos uskuteční v sobotu 21. října. Od 16:00 hodin se modlíme křížovou cestu a růženec, v 17:00 hodin bude mše svatá. Autobus odjíždí v 15:00 hodin z náměstí Karla IV.

V neděli 22. října, se bude během všech mší v obou líšeňských farnostech udělovat svátost nemocných těm, kdo ji letos ještě nepřijali. K této svátosti jsou pozváni ti, kdo jsou vážně nemocní nebo dovršili jistý věk stáří.

V Brně ve čtvrtek 26. 10. 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“
Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopoledních, první setkání bude 25. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře.