Neděle: 26. neděle v mezidobí
8.30   za dobrodince nového kostela
slouží: P. Petr Matula

Pondělí: Památka svatých andělů strážných

Úterý:
18:15
slouží: P. Vít Dlapka

Středa: Památka sv. Františka z Assisi
12:15 za rodinu Nehybkovu
slouží: P. Petr Košák

Čtvrtek:

Pátek:
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: Památka Panny Marie Růžencové

Neděle: 27. neděle v mezidobí
8:30
slouží: P. Vít Dlapka

Dnešní sbírka je určena na stavbu nového kostela. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Dnes odpoledne v 15 hodin je růžencová pobožnost na Kostelíčku.

Dnes začne v Salesku příprava na svátost biřmování pro mládež. Zájemci se mohou hlásit o. Petru Košákovi, informace jsou na plakátku.

Biblické hodiny pokračují každé úterý v 19:00.

Od čtvrtka 5. října začnou setkání Otazníky křesťanství, neboli setkání pro dospělé, kdo se chtějí připravit na křest, biřmování či svaté příjímání nebo chtějí poznat křesťanský životní styl. Setkání budou ve čtvrtek v 18 hodin na faře. Můžete pozvat své přátelé.

V sobotu 7.10.2023 se v Salesku od 16:00 do 18:00 uskuteční Podzimní salesková burza.

Zveme vás na cestovatelskou přednášku – Uganda Zelená perla Afriky – příští neděli 8.10.2023 v 16:00 v Salesku. Vstupné dobrovolné. Pořádá nadační fond SSUUBO, Salesko a RC Pastelka.

Ve středu 18.10. v 19:30 proběhne na Salesku letošní první přednáška programu Savio s názvem: „Brněnský drogový kufřík, aneb na čem ujíždí naše děti?“, zabývající se tematikou drogových rizik u dětí a mládeže v Brně. Přednášejícím bude Mgr. Jan Veselý, zaobírající se touto problematikou již 25 let. Tato akce je určena pouze pro rodiče a dospělé. Na závěr bude prostor pro dotazy. Vstupné je dobrovolné.

V Brně ve čtvrtek 26. 10. 2023, 18:00 – 21:00, v prostorách BVV proběhne jeden z koncertního turné GODZONE TOUR – letošní motto „NEBOJTE SE“
Godzone tour je spojením originálního hudebně-tanečního programu, jedinečných příběhů lidí, inovativní video produkce a divadelní show, které se uskuteční v šesti městech Slovenska i České republiky. Je akcí „Nové evangelizace“, která se snaží šířit víru v Ježíše Krista a pomoci lidem docenit to, kdo je Ježíš, co udělal a co stále dělá. Během večerního programu na stadionech a ve sportovních halách vystoupí různí umělci i známá křesťanská uskupení. Vstup na akci je zdarma.

Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopolednech, první setkání bude 25. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře.

Z dětské katecheze: Na dvou příbězích, jednom z dnešního evangelia a druhém z reality rodinného života, jsme si ukázali, že je lepší udělat chybu a napravit se, než se tvářit, že žádnou chybu nedělám. 
Děti dostaly do herbáře obrázek mochny nátržník, která sice nevypadá kdovíjak krásně, možná spíš trochu natrženě, ale skrývá léčivý kořen. Není všechno zlato, co se třpytí.