Biblická hodina v úterý 26.9. odpadá, protože o. Vít bude nepřítomen.

Po teologicky i literárně obtížném evangeliu svatého Jana, které jsme probírali minulé dva roky se letos zaměříme na historii Izraele a s ním související vznik jednotlivých knih Starého Zákona. Podle času se pak budeme věnovat některé z pozdnějších knih (snad Tobiáš, Judit?…)