Neděle: 25. neděle v mezidobí
8.30   
slouží P. Josef Kopecký

Pondělí:

Úterý:
18:15
slouží P.Vít Dlapka

Středa: Památka sv. Vincence z Paula, kněze

12:15
slouží P. Petr Košák

Čtvrtek: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Pátek: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

Neděle:26. neděle v mezidobí
8:30 
slouží P. Petr Matula

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna, na kterou jste všichni zváni.

Chválíme v Líšni – dnes odpoledne v 17 hodin v Salesku. Oslava, chvály, adorace, příležitost ke svátosti smíření. Rodiny vítány.

Biblické hodiny pokračují každé úterý v 19:00.

Ve čtvrtek a v pátek je Salesko zavřené a nebude ani večerní růženec ve 20:00 hodin.

Nicméně páteční večerní mše v 18:15 bude a stejně tak jsou zváni mladí na  Pátky.

V sobotu 7.10.2023 se v Salesku od 16:00 do 18:00 uskuteční Podzimní salesková burza.

Zveme vás na cestovatelskou přednášku – Uganda Zelená perla Afriky – v neděli 8.10.2023 v 16:00 v Salesku. Vstupné dobrovolné. Pořádá nadační fond SSUUBO, Salesko a RC Pastelka.

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA) zve každého, kdo cítí sympatie, povolání nebo jej láká misijní služba ve světě nebo i doma, k zapojeni do projektu Adopce nablizko.

Misijním dobrovolníkem se může stát každá dospělá osoba, jejíž zdravotní stav umožňuje. Na misie je také možné vyjet jako manželský pár. Dobrovolníci dávají rok svého života ke službě druhým. Po důkladné přípravě jsou vysílání na roční dobrovolnou službu do salesiánských středisek po celém světě. 

Pomáhají s dětmi a mládeží například ve školách, v sirotčincích či internátech. Mohou ale také pracovat manuálně, zapojit se do výuky technických předmětů, IT podpory, zdravotnictví či administrativy.

Naše dobrovolníky vysíláme na rok, případně na letní měsíce.

V říjnu začíná nový ročník přípravného kurzu Adopce nablízko. Na webu www.adopcenablizko.cz najdete přihlášky a všechny potřebné informace.

Z dětské katecheze: Bůh nás bohatě obdarovává, bez ohledu na naše zásluhy. Každému dává šanci splnit své poslání. V Božím herbáři nám přibyla divizna, která nechává svá kvítka vykvést do stejné krásy, ať už vykvetou v červnu nebo v září.