Neděle: 24. neděle v mezidobí
8.30   
slouží P. Petr Košák

Pondělí:

Úterý:
18:15
slouží P.Vít Dlapka

Středa: Památka sv. Ondřeje Kim
Tae‑gŏna, kněze, Pavla Chŏng Ha-sanga a druhů, mučedníků
12:15
slouží P. Petr Košák

Čtvrtek: Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty

Pátek: Památka sv. Josefa Cafasso
18:15
slouží P. Petr Matula

Sobota: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

Neděle:12. neděle v mezidobí
8:30 
slouží P. Josef Kopecký

Po mši svaté je v Klubu VeSPOD farní kavárna. Určitě přijďte. Čekají na vás chlebíčky… Prosíme všechny, aby nejlépe do 10:00 uvolnili prostor kulaťounu pro čištění koberců střediska. Můžete se přesunout do klubu – farní kavárny, z které potom prosím odcházejte přes nádvoří střediska a dětské hřiště. Děkujeme.

Tento týden začínají v Salesku aktivity a kroužky, tedy i výuky náboženství a mše svaté ve všední dny. V úterý v 18:15 zaměřená zvláště na děti, ve středu ve 12:15 pro zaměstnance a maminky s dětmi a v pátek v 18:15, zaměřená zvláště na mládež. Samozřejmě je na tyto mše zván i kdokoliv další.

Biblické hodiny začínají v úterý v 19:00.

V pátek 22.9. zveme mládež ve věku od 13 do 17 let na Pátky do Saleska (17:40 příprava, 18:15 mše v kapli, 19:00 večeře + program v Klubu VeSPOD, 20:30 modlitba). Těší se na tebe Jana Přikrylová a Petr Matula SDB.

V sobotu 7.10.2023 se v Salesku od 16:00 do 18:00 uskuteční Podzimní salesková burza.

Zveme vás na cestovatelskou přednášku – Uganda Zelená perla Afriky – v neděli 8.10.2023 v 16:00 v Salesku. Vstupné dobrovolné. Pořádá nadační fond SSUUBO, Salesko a RC Pastelka.

Od pondělí opět začíná pravidelná modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině ve 20:00 každý všední den v kapli Saleska

Stále hledáme pomoc s přípravou liturgického prostoru během tohoto roku. Kdyby si to někdo rozmyslel a chtěl nabídnout své síly, ozvěte se prosím otci Vítu Dlapkovi.

Dnes si do Božího herbáře přidáváme pampelišku, obyčejnou kytku, která roste v trávě a jejím úkolem je vykvést a po odkvětu vyslat do světa semínka. 

Pán Ježíš nás dnes vybízí, abychom odpouštěli a nepočítali.

Ve čtvrtek se v Salesku ve sportovním sále uskuteční prezentace alternativní studie nového kostela. Začátek je ve 20.00 hodin. Zváni jsou všichni farníci, kteří se zajímají o nový kostel na sídlišti.

Brněnské děkanství připravuje kurz pro nové akolyty. Tuto službu mohou přijmout muži nebo ženy, kteří jsou ochotní službě při eucharistii a chtějí roznášet eucharistii i nemocným, jsou ve věku mezi 30. a 55. rokem, jsou biřmovaní a účastní se mší svatých nejen o nedělích. Kurz se uskuteční o čtyřech sobotních dopolednech, první setkání bude 26. listopadu. Zájemci se mohou hlásit na faře.

Když odpustíme, máme krásné radostné srdce. Stejně jako pampeliška po posečení trávy hledá cestu, aby rostla a rozkvetla, můžeme i my rozkvést při odpuštění.