Bohoslužby ve dnech 11.6.2023 – 18.6.2023

Neděle: Slavnost Těla a Krve Páně (přesunutá)
8.30   za živou a zemřelou rodinu Pospíšilovu
slouží P. Petr Matula

Pondělí: Památka svatého Antonína z Padovy, kněze a učitele Církve

Úterý:
18:15
slouží P. Vít Dlapka  

Středa:
7:30
slouží P. Petr Košák

Čtvrtek:

Pátek: Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18:15
slouží P. Petr Matula   

Sobota: Památka Nejčistšího Srdce Panny Marie

Neděle:11. neděle v mezidobí
8:30 
slouží P. Vít Dlapka

Po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny

Dnešní den je poslední, kdy v naší farnosti probíhají volby do Pastorační rady farnosti. Seznam kandidátů je vyvěšen v kulaťounu a na webu farnosti. Volit mohou všichni farníci, starší 15 let. Každý může volit pouze jednou a platný je lístek, kde je zakřížkováno maximálně 6 osob.

Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu 7.6. v 17:30 na faře – Brno, Lidická 6. Na akci se přihlašujte přes formulář – https://1url.cz/@vafle  Případné dotazy směřujte na P. Josefa Janouška – jos.janousek@email.cz

Tento týden končí v Salesku aktivity. Děti jsou zvány v pátek 16.6. na závěrečný táborák, který bude od 15:30 do 18:00 hodin. Špekáček si vezměte sebou, ostatní (chléb, kečup, hořčice…) bude k dostání.

Na webových stránkách Saleska je zveřejněna nabídka kroužků pro příští rok. Přihlašování pro stávající účastníky bude otevřené od pondělí 12.6 a pro všechny ostatní od středy 14.6.2023.

Tento týden končí všední mše v Salesku, tedy v úterý 13.6., středu14.6. a v pátek16.6. V pátek také končí večerní modlitba růžence a v úterý biblická hodina. Poslední nedělní mše v Salesku před prázdninami bude 25.6. 2003.