Bohoslužby ve dnech 4.6.2023 – 11.6.2023

Neděle: Slavnost Nejsvětější Trojice
8.30   za dobrodince nového kostela
slouží P. Petr Matula

Pondělí: Památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka

Úterý:
18:15
slouží P. Vít Dlapka  

Středa:
7:30
slouží P. Petr Košák

Čtvrtek:

Pátek:
18:15
slouží P. Petr Košák   

Sobota:

Neděle: Slavnost Těla a Krve Páně (přesunutá)
8:30 
slouží P. Petr Matula

Dnes není farní kavárna.

Ode dneška do příští neděle probíhají v naší farnosti volby do pastorační rady farnosti. Seznam kandidátů je vyvěšen v kulaťounu a na webu farnosti. Volit mohou všichni farníci, starší 15 let. Každý může volit pouze jednou a platný je lístek, kde je zakřížkováno maximálně 6 osob.

Mládež z brněnského děkanátu ve věku 12–25 let zveme na společné setkání u pečených vaflí s tematickým povídáním ve středu 7.6. v 17:30 na faře – Brno, Lidická 6. Na akci se přihlašujte přes formulář – https://1url.cz/@vafle  Případné dotazy směřujte na P. Josefa Janouška – jos.janousek@email.cz

Z dnešní dětské katecheze: Společenství Nejsvětější trojice jsme přirovnali ke stromu. Strom je jedna jediná rostlina, která má tři důležité části – kořeny (Bůh Otec), kmen (Ježíš Kristus) a mízu (Duch svatý).